Wystartował pierwszy tegoroczny, ogólnopolski konkurs edukacyjny dla szkół
i placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie „Mamy kota na punkcie mleka”, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka. Uczniowie szkół biorących udział w akcji wraz z nauczycielami mają szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. Prace konkursowe zgłaszać można do 31 marca 2023 roku.

Zasady konkursu

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie prac plastycznych o Kocie Mleczysławie i Mlecznej Kicie, w formie obrazka, dowolną techniką (np. rysunki, malowanki, wyklejanki). Tematem przewodnim jest “Kot Mleczysław pokazuje Mlecznej Kicie ile urósł przez ostatni rok”. Praca plastyczna musi dotyczyć białka, które zawarte jest w mleku oraz produktach mlecznych i pozytywnie wpływa na proces wzrostu u dzieci.

Każda klasa wyłania jedno dzieło i przesyła tylko jedną pracę konkursową
w ramach swojego zgłoszenia. Pojedyncza placówka może wysłać więcej niż jedno zgłoszenie, np. po jednej pracy z każdej klasy biorącej udział w programie. Organizatorzy zachęcają do zaangażowania w konkurs całej klasy, aby projekt niósł ze sobą jak najwięcej walorów edukacyjnych.

Nagrodami w konkursie są maskotki krówki, pudełka śniadaniowe oraz puzzle. Każda klasa może przesłać tylko jedno zgłoszenie, a wszystkie informacje techniczne na temat formatów przesłanych prac znajdują się w regulaminie konkursu na stronie organizatora. Placówki, które nie zgłosiły się jeszcze do akcji, wciąż mogą przystąpić do programu, wypełniając formularz na stronie www.kochammleko.pl.

Znaczenie roli mleka w diecie dziecka

Konkursy stanowią część jedynie wszystkich działań w ramach kampanii, bazującej na promowaniu produktów mlecznych. Projekt „Mamy kota na punkcie mleka” ma charakter promocyjno – informacyjny, a jego głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat odżywczych właściwości mleka i przetworów mlecznych, kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci oraz motywowanie ich do podejmowania działań́ prozdrowotnych.
W trakcie trwania kampanii przewidziane są kolejne konkursy dla szkół, w których nagrodą będzie m.in. wizyta w szkole Kota Mleczysława i Mlecznej Kity.

Wszystkie informacje o akcji dostępne są na stronie www.kochammleko.pl oraz na profilu „Mamy kota na punkcie mleka” na portalu Facebook.

Program „Mamy kota na punkcie mleka” jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.