Polityka Prywantości

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji „Aplikacja Programu Mamy Kota Na Punkcje Mleka ”, zwanej dalej „Aplikacją”.

2. Dane Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez Polska Izba Mleka z siedzibą w Białymstoku, ul. Mickiewicza 7/23, KRS 0000307577, NIP 542-30-85-199, REGON 200214918. będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Instalując Aplikację i zakładając Konto użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i akceptuje Regulaminy zamieszczone na stronie internetowej www,kochammleko.pl

4. Dane wprowadzone w Aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach, przypisanych do innych Użytkowników.

5. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. plików cookies, położenia, dane urządzenia, typu systemu operacyjnego.

6. Wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania.

7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

8. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

9. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.

10. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Polski.

11. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie rejestruj się w Aplikacji.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.kochammleko.pl