Kontakt

Adres
Polska Izba Mleka
ul. Mickiewicza 7/23
15-213 Białystok
Telefon

tel.: (+48) 85 674 73 29

E-mail

kampania@izbamleka.plFormularz z zapytaniem