Weź udział w konkursie „Warto pić mleko”

Program „Mamy kota na punkcie mleka” sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka zaprasza do udziału w konkursie „Warto pić mleko”, który trwa od 25 października do 15 listopada 2021 roku. W mlecznej zabawie mogą wziąć udział placówki z całej Polski, które przystąpiły do programu.

Udział w konkursie polega na przygotowaniu mlecznego zdjęcia/rysunku przedstawiającego informację dlaczego powinniśmy pić mleko i spożywać produkty mleczne. Forma pracy jest dowolna, ważne jest by w tworzenie pracy zaangażowana była cała klasa oraz by praca nawiązywała do mleka i produktów mleczarskich oraz prezentowała dlaczego powinniśmy uwzględniać mleko i produkty mleczarskie w codziennej diecie oraz jaką rolę odgrywają. Każda klasa przygotowuje tylko jedną pracę konkursową. Gotową pracę konkursową należy przesłać na adres kampania@izbamleka.pl w formie JPG bądź treści e-maila w tytule wpisując „Warto pić mleko” ze wskazaniem placówki, klasy i ilości uczniów, celem kwalifikacji do konkursu.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Za I  miejsce przewidziane jest spotkanie zwycięskiej klasy z mlecznym bohaterem kampanii (istnieje możliwość zamiany nagrody na odblaski projektu „Mamy kota na punkcie mleka”). Za zajęcie II miejsca klasa otrzyma upominki projektu „Mamy kota na punkcie mleka” w postaci maskotek, natomiast klasa, która zajmie III miejsce zostanie obdarowana upominkami projektu „Mamy kota na punkcie mleka” w postaci kubków. Nauczyciele zwycięskich klas otrzymają czytnik e-book.

Chcesz wziąć udział w konkursie a nie jesteś jeszcze w programie? Nie czekaj, dołącz do programu, baw się  i ucz razem z nami! Wystarczy wypełnić deklarację, którą można znaleźć na stronie www.kochammleko.pl, a następnie wypełnić ją i przesłać drogą elektroniczną na adres: kampania@izbamleka.pl  lub wysłać pocztą na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7 lok. 23, 15-213 Białystok. Mleczna kampania obejmuje swoim zasięgiem placówki z całej Polski, a udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Regulamin konkursu

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu